BIOS heeft I-inzicht ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het intellectuele eigendom van I-inzicht behoort toe aan BIOS en is als zodanig auteursrechtelijk beschermd. I-inzicht is specifiek ontwikkeld voor Nederlandse overheidsorganisaties. Het instrument en de inhoud, of delen daarvan, mogen niet door derden voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van BIOS.