Doel van I-inzicht

I-inzicht is een online vragenlijst die u in staat stelt het integriteitsbeleid binnen de organisatie te beoordelen. Het invullen van de vragen biedt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw eigen integriteitsbeleid. U kunt hiermee:

  • snel de volwassenheid van uw integriteitsbeleid bepalen;
  • de mening van uw medewerkers horen over het integriteitsbeleid;
  • op gemakkelijke en overzichtelijke wijze toegang krijgen tot het zeer brede aanbod aan instrumenten, handreikingen en handvatten van de integriteitsinfrastructuur.

Nieuw

Het is mogelijk de scan door meerdere personen in te laten vullen. De initiator nodigt deelnemers uit waarna zij onafhankelijk van elkaar de vragenlijst invullen. De antwoorden worden samengevoegd tot een algemeen rapport, waaruit de individuele input niet meer af te leiden is.
Aan het eind van de vragenlijst ontvangt u een rapportage met aanbevelingen om het integriteitsbeleid (verder) te versterken en onderhouden.

Rapportage

Het rapport biedt een visuele vertaling van de stand van zaken kan worden gebruikt als aanjager van de discussie over het integriteitsbeleid binnen de organisatie. Het rapport is opgebouwd aan de hand van zeven aandachtsgebieden uit de integriteits-infrastructuur; een model dat de samenhangende visie van BIOS op integriteit weergeeft. Per aandachtsgebied geeft I-inzicht een beeld van het brede aanbod van BIOS aan instrumenten, handreikingen en handvatten. Dit biedt direct mogelijkheden om aan de slag te gaan met het verbeteren van uw integriteitsbeleid.

I-inzicht is primair ontwikkeld voor leiddinggevenden, staffunctionarissen en integriteitscoördinatoren binnen de overheid die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, implementeren en handhaven van het integriteitsbeleid.

De uitkomsten van I-inzicht maken het mogelijk:

  • het gesprek aan te gaan met medewerkers, managers of het topmanagement;
  • eventuele ‘gaten’ in het beleid te dichten;
  • het integriteitsbeleid aan te scherpen;
  • de ontwikkeling van uw integriteitsbeleid te volgen (bij regelmatig gebruik).
  • Het invullen van de scan duurt ongeveer 10 minuten.

Resultaten bewaren

De uitkomsten van I-inzicht kunt u op uw eigen computer opslaan en afdrukken. De rapportage wordt niet opgeslagen op integriteitoverheid.nl. De gegevens die u aan het begin invult dienen slechts een statistisch doel en zijn niet herleidbaar. Niemand beschikt dus over de resultaten, behalve uzelf. Hiermee is uw privacy optimaal gegarandeerd. Dit heeft wel tot gevolg dat u I-inzicht zonder onderbreking moet invullen.