Methodiek

I-inzicht is gebaseerd op zelfevaluatie. De waarde hiervan is dat het gebruik maakt van de denkkracht en de perceptie van de medewerkers.

Uitkomsten en aanbevelingen
De uitkomsten geven per thema een beoordeling. Bij een score:

  • tussen 1 en 2 zijn er nog veel hiaten;
  • tussen 2 en 3 is al het een en ander bereikt, maar scoort de organisatie op onderdelen onvoldoende;
  • tussen 3 en 4 staat het beleid op dit thema stevig, maar zijn er nog enkele verbeterpunten. Vanaf deze score wordt ook aandacht gevraagd voor het onderhoud van het integriteitsbeleid;
  • 4, het maximum, mag u zeer tevreden zijn, maar moet u ook waakzaam blijven en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Om de samenhang van het integriteitsbeleid te berekenen dient de organisatie op alle zeven thema’s minimaal gemiddeld een 2,5 te scoren. Bij scores lager dan 3 geeft de rapportage aanbevelingen.